C O M E R C I A L A Y M E R I C H , S . A .

Si us plau, espereu la càrrega

Carretera de Saladeures, s/n, Santa Eugènia de Berga, Barcelona 08507 +34938855203 aymerich@comercialaymerich.com

Construcció compromesa amb la sostenibilitat mediambiental

Sostenibilitat

A l’empresa estem compromesos amb la sostenibilitat mediambiental dels nostres productes posant en especial rellevància la reducció de les emissions a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle i en la millora dels processos productius per reduir el consum energètic. Algunes de les accions que s’han portat a terme en aquest sentit són la incorporació de la biomassa com a combustible per a l’assecament del material en substitució del gas natural o la instal·lació de plaques solars en règim d’autoconsum per tal de reduir en nostre consum energètic. Per tal de donar informació de les prestacions ambientals dels nostres productes disposem de dues eines:  -   Declaració Ambiental de Producte (DAP) del material ceràmic: Amb tot el cicle de vida dels nostres productes demostrant que ofereixen el màxim respecte al medi ambient. La DAP subministra de forma clara i rigorosa la informació sobre els productes de construcció per a l’evaluació del rendiment ambiental dels edificis o les obres.  -   La recopilació de l’informació per els segells BREEAM, LEED i VERDE que recopilen la informació ambiental dels productes ceràmics segons els criteris de sostenibilitat i eficiència energètica exigits per aquests segells. També és important destacar que els materials ceràmics que fabriquem son social, econòmicament i mediambientalment sostenibles com s’exposa en el decàleg elaborat per Hispalyt que a continuació enumerem: 1. Origen natural: Els productes ceràmics són 100 % naturals, ja que es fabriquen bàsicament a partir d'argila, aigua i foc. 2. Extracció responsable: L'extracció de l'argila es realitza de forma responsable, segura i minimitzant l'impacte ambiental. 3. Fabricació eficient: S'han realitzat fortes inversions per aconseguir una reducció del consum d'energia i de les emissions. 4. Aïllament tèrmic i eficiència energètica: Els productes i sistemes ceràmics presenten una elevada inèrcia tèrmica i contribueixen a l'aïllament tèrmic de l'edifici. Fet que incideix directament en el confort de l' usuari en el seu interior, així com en la demanda energètica de calefacció i refrigeració durant la vida útil de l' edifici. 5. Seguretat per als usuaris: Les solucions constructives ceràmiques presenten el millor comportament enfront d'incendis, una gran resistència a impactes i una gran solidesa i resistència estructural, a més d'aconseguir un excel·lent nivell de protecció enfront de fenòmens meteorològics. 6. Ambient confortable i saludable: Les construccions ceràmiques ofereixen elevades prestacions d'aïllament acústic, un excel·lent comportament enfront de la humitat i no emeten ni compostos orgànics volàtils (C.O.V.), ni gas radó, ni altres substàncies tòxiques. 7. Durabilitat: Els materials ceràmics tenen una llarga vida útil que supera els 150 anys i sense a penes manteniment. 8. Innovació i avantguarda: Els materials ceràmics ofereixen múltiples solucions creatives, s'adapten fàcilment als nous mètodes constructius a causa de la seva versatilitat i confereixen a l'edifici flexibilitat durant el procés constructiu. 9. Conservació del patrimoni: Els edificis amb productes ceràmics tenen un alt valor econòmic al llarg del temps, que pot transmetre's a les generacions futures, adaptant-se a més perfectament a les seves necessitats en poder realitzar ampliacions o modificacions. 10. Economia circular: Els materials ceràmics contribueixen a l'economia circular ja que poden recuperar-se i reutilitzar-se sent totalment reciclables.