C O M E R C I A L A Y M E R I C H , S . A .

Si us plau, espereu la càrrega

Carretera de Saladeures, s/n, Santa Eugènia de Berga, Barcelona 08507 +34938855203 aymerich@comercialaymerich.com

Fabricació de maons: una aposta per la sostenibilitat

Comercial Aymerich, S. A.

A Procés de fabricació és fonamental l’obtenció d’un producte d’alta qualitat, per aconseguir-ho, és vital controlar totes les fases del procés de fabricació. A continuació expliquem les fases del procés de producció, que s’han modernitzat notablement els últims anys, obtenint així una fàbrica equipada amb les últimes tecnologies i amb processos totalment automatitzats que milloren l’eficiència i la sostenibilitat.

1

Extracció de l’argila:

L’extracció de l’argila es realitza a la terrera sota estrictes controls de seguretat i respecte mediambiental.  Aquesta matèria primera és traslladada a les nostres instal·lacions i emmagatzemada per tal d’estar a punt per entrar en el procés de fabricació.

2

Preparació de l’argila:

La preparació de l’argila consisteix, en primer lloc, en un desterrossat per tal de reduir el tamany del gra de l’argila aconseguint així un material homogeni, un cop fet, s’emmagatzema en unes sitges.

 A continuació es barregen els diferents tipus d’argiles en la proporció adequada i es forma la mescla d’argila òptima que serà novament triturada per uns molins de martells i posteriorment passada per uns tamisos.

3

Pastat:

Una vegada obtinguda la granulometria desitjada l’argila s’introdueix a la pastera, on juntament amb vapor i l’aigua necessària s’elabora el fang que es necessita per a l’emmotllament.

4

Emmotllament:

Posteriorment, es passa el fang per l’extrusora o galletera, on, mitjançant una bomba de buit, s’extreu tot l’aire de la massa i es pressiona contra un motlle, obtenint una barra amb la forma del producte.

5

Tallat i apilat:

La barra obtinguda passa pel tallador on es fixen les dimensions finals del producte i seguidament s’apila el producte en unes vagonetes.

6

Assecat i cocció:

Les vagonetes s’introdueixen a l’assecador, on es redueix el contingut d’humitat de les peces i s’aconsegueix un assecament òptim del material. Un cop assecat s’introdueix en un forn túnel per iniciar el procés de cocció, on el material passa per la zona d’escalfament, cocció i refredament.

7

Empaquetat i emmagatzemat:

Acabat el procés de cocció es desapila el material de les vagonetes del forn per entrar en el procés d’empaquetatge i paletitzat i així el material ceràmic està llest pel seu emmagatzematge i la seva posterior expedició.

8

Transport:

L’empresa disposa de transport propi format per camions tràiler i camions 4 eixos amb grua per distribuir el seu material oferint així un millor servei al client.